Program

Bilişim Konferansı 2014
09:10-09:30   Açılış Konuşması
09:30-10:00   Oturum 1: Bilişim Sektörüne Genel Bakış, Teknolojik Değişim ve Dönüşümün Yakın Geçmişi ve Gelecek Perspektifi
Session 1: IT Sectoral Overview, Technological Change and Transformation in the Recent Past and Future Perspectives
10:00-10:30   Oturum 2: Risk Yönetimi ve Güvenlik Konusunda Son Teknolojiler
Session 2: Latest Technolgies of Risk Management & Security
10:30-11:00   Coffee Break / Networking
11:00-12:00   Oturum 3: CIO Liderliği
Session 3: CIO Leardership
12:00-13:00 Lunch Break / Networking
13:00-13:30   Oturum 4: Uydu Teknolojileri ve Gelecek Perspektifi
Session 4: Satellite Technologies and Future Perspectives
13:30-14:00   Oturum 5: KA Bant, Uydu, Geniş Bant İnternet Teknolojileri
Session 5: KA Band, Satellite, BroadBand Internet Technologies
14:00-14:30   Coffee Break / Networking
14:30-14:50   Visionary Topic

Oturum 6: Japonya Perspektifinden Bilişim Teknolojileri ve Üniversite Sanayi İşbirliği
Session 6: Information Technology and University-Industry Cooperation from the Perspective of Japan

14:50-15:10   Oturum 7: E- Dönüşüm Süreçleri
Session 7: Gateway to E-Transformation
15:30-15:50   Oturum 8: Yeni Siber Trendler ve Siber Güvenlik
Session 8: Trends in Cyber and Cyber Security
15:50-16:10   Oturum 9: Mobil İletişimde Yeni Trendler
Session 9: New Trends in Mobile Communications Technology
16:10-16:30   Oturum 10: Başarılı Global Markalaşma Üzerindeki İnternet ve Sosyal Medya Etkisi
Session 10: Impact of the Internet and Social Media over Successful Global Branding Strategy

Note: Programmes subject to change without prior notice